De stichting

Doelstelling

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de toekomst van kansarme jongeren in met name Sri Lanka. Alle bijdragen worden volledig, zonder aftrek van kosten, ingezet voor de financiering van ontbrekende leermiddelen, begeleiding van gehandicapte kinderen en het ondersteunen bij vervolgopleidingen. Beter onderwijs is de deur naar een betere toekomst.

Bijdrage

Elke bijdrage is uiteraard van harte welkom. Mocht u onze stichting bij uw gasten als cadeautip onder de aandacht willen brengen, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van informatiemateriaal.

ANBI

De stichting is een door de belastingdienst erkende liefdadigheidsinstelling, beter bekend als anbi (Algemeen nut beogende instelling). Uw bijdragen zijn dus onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Contactpersonen

Iedere reactie is welkom en wij zullen er graag op reageren.

Jan Verbeek, telefoon 06-53 31 26 08, janverbeek22@gmail.com
Ellen Valstar, telefoon 015-7610420, ellen@aquastyle.nl
Elles Verbeek, telefoon 06-39229436, elles_73@hotmail.com     
Petra Duijndam, telefoon 06 22809558, petra@huubvanleeuwen.nl

Banknummer ABN AMRO: NL59ABNA0475599519
Maasland t.n.v.  shvv
Inschrijving kamer van koophandel: KvK 27261160
ANBI nummer: 8160.70.921